tiistai 21. helmikuuta 2012

Islannin viikingit voittivat!


”Ambrose Evans-Pritchard on arvostettu taloustoimittaja ja International Business -lehden päätoimittaja. Hän onnittelee Islantia uudessa The Telegraphin artikkelissa. Luottolaitos Fitch on nostanut Islannin luottoluokitusta ja talousnäkymät ovat hyvät. Taistelu kansainvälistä pankkivaltaa vastaan omin keinoin tuottaa tuloksia!

Islannin talousluvut ovat erittäin positiivisia. OECD:n viimeisin ennuste povaa kansantaloudelle 2,4% nousua, kun luku oli viime vuonna 2,9%. Työttömyyden odotetaan laskevan tänä vuonna 6,1% kun luku oli 7%. Näkymä vuodelle 2013 on 5,3%.

Alijäämä valtiontaloudessa oli vuonna 2010 11,2% ja sen odotetaan laskevan 3,4% tänä vuonna. Talouden odotetaan olevan ensi vuonna tasapainossa kokonaan ja siirtyvän positiiviseksi sen jälkeen.

Poikkeuksellinen talousstrategia tuottaa tuloksia ja on pelastanut maan talouden. Evans-Pritchard tunnistaa kyllä valuutanvaihto-ongelman, mutta pitää sitä pienenä yksityiskohtana. Maa on onnistunut pitämään pohjoismaisen hyvinvointivaltion toiminnassa ja tilanne on parantunut, vaikkakin yksityisen sektorin raskas velkataakka painaa edelleen.

Tällä hetkellä kukaan ei ole painostamassa vaalein valittua hallitusta astumaan vallasta tai asettamaan kansainvälisen pankkirismin teknokraattia maan pääministeriksi. Maailman vanhin parlamentti Althingi istuu vakaasti paikallaan maailman vanhimmassa parlamentissa (930 jkr).

Lopputulos on voitto itsenäisille valuutoille ja kansallisille keskuspankeille, jotka pystyvät vastaamaan hyvin talouden shokkeihin. Ero työttömyyden ja velkojen aiheuttamiin katastrofeihin, jotka leviävät yli Euroopan, ovat kristallin kirkkaita.

Niiden EMU:a liputtavien, jotka ovat sitä mieltä, että eroaminen Euroopasta olisi itsemurhaa, olisikin nyt keksittävä paljon parempia argumentteja sanojensa tueksi.

Onko siis nyt selvää, että Islanti tulee liittymään EU:hun ja Euroon? Älkää lyökö sen puolesta vetoa, kirjoittaa Evans-Pritchard.

Otteita luottoluokittaja Fitchin raportista:

Luottoluokittaja Fitch on nostanut Islannin pitkän jänteen ulkomaisen luototuksen luokitusta (IDR) "BBB-" uuteen "BB+" luokkaan ja pitkän jänteen valuuttaluokitus on nyt BBB+. Lyhyen jänteen valuuttaluokitus on nostettu luokkaan "F3" luokasta "B".

Näkymät pitkällä jänteellä ovat vakaat.

Islanti on onnistuneesti poistunut sen IMF-ohjelmasta ja saavuttanut takaisin pääsyn kansainvälisille pääomamarkkinoille. Lupaava talouden elpyminen on käynnissä, taloussektorin parantuminen on edistynyt hyvin, samalla kun kansallinen velka/bkt näyttää olevan nousemassa...

Islanti oli ensimmäinen talous joka sai kokea täydellä voimalla maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutukset, Islanti on onnistuneesti suoriutunut kolmen vuoden IMF:n tukemasta pelastusohjelmasta elokuussa 2011. Vaikka joitakin vastoinkäymisiä tapahtui, ohjelma antoi perustan pääsylle takaisin kansainvälisille pääomamarkkinoille vuoden 2011 puolivälissä. Tämä on rohkaissut talouskasvun n. 3% vuoden 2011 aikana.

Joustava työmarkkinatilanne, tuotantotilanne ja kelluva valuutta ovat luoneet korjaukset sisämarkkinoiden epätasapainoon ja parantaneet maan työttömyystilannetta. Samaan aikaan finanssijärjestelmä on kutistunut 1/5 osaan sen aiemmasta koosta.

Islanti onkin ollut johtavassa asemassa kansantaloudellaan kehittyneissä talousmaissa. Maan todellinen alijäämä on laskenut 6,5 prosentista vuonna 2009 lukuun 0,5% vuonna 2011. Odotettavissa on kansantalouden ylijäämä vuoden 2012 jälkeen. Valtionvelka on vähentynyt kansantaloudessa 100% vauhdilla vuonna 2011. Velkaa on huomattavasti vähemmän, noin 65% BKT:stä.

Islanti on pysynyt toistaiseksi euroaluetta koetelleen velkakriisin ulottumattomissa. Vaikkakin talouskasvun sen johdosta odotetaan laskevan 2% - 2,5% vuosina 2012-2013, Fitch ei odota Islannin ajautuvan enää taantumaan.

Islanti on edelleen suhteellisen korkea tulotasoltaan ja yhteiskunnallisilta standardeiltaan sekä hyvinvointinsa puolesta. (Odotettavissa on edelleen paraneva luottoluokitus nykyisen positiivisen kehityksen jatkuessa.)”

Lähde: The Telegraph

Toimittaja: Janus Putkonen

19.2.2012, Verkkomedia.org
KOMINFORM
http://www.kominform.eu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti